แผนพัฒนาการศึกษา

>>> แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2554-2558)

งานประกันคุณภาพ

>> ประกันคุณภาพภายใน

>> ประกันคุณภาพภายนอก

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

>>> ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

 
 
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) การรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานและการพันาวิจัยครู ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเท

พีธีรับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเท

 


คลิ๊กดูรายละเอียด 1 2