แผนพัฒนาการศึกษา

>>> แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2554-2558)

งานประกันคุณภาพ

>> ประกันคุณภาพภายใน

>> ประกันคุณภาพภายนอก

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

>>> ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

 
 
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยครู แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Admin By Nadtaya   
วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 13:31 น.

ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ครู

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 1/2555


#   จิตรกรรมทิวทัศน์และภาพคนเหมือน
     โดย นายพงษ์ศักดิ์  เดิมสมบูรณ์  >>> Download

#   การส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการวาดเขียนเบื้องต้น รหัส 2301-1002 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1
     โดย นายชัยภัทร  สอนเครือ  >>> Download 

#   
     โดย นางศรีสมัย  จิตสม  >>> Download


ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ครู

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2/2555


#   การขาดวัสดุ-อุปกรณ์ที่จำเป็นในการเรียนวิชาปฏิบัติ
     โดย นายพงษ์ศักดิ์  เดิมสมบูรณ์  >>> Download

#   ความพึงพอใจในการเรียนการสอน วิชาการวาดสีน้ำหุ่นนิ่ง
     โดย นายชัยภัทร  สอนเครือ  >>> Download 

#   
     โดย นางศรีสมัย  จิตสม  >>> Download