แผนพัฒนาการศึกษา

>>> แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (2554-2558)

งานประกันคุณภาพ

>> ประกันคุณภาพภายใน

>> ประกันคุณภาพภายนอก

รายงานประเมินคุณภาพภายใน

>>> ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

 

ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ

 
 
 
 
 
 
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยครู แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ประจำปีการศึกษา 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Admin By Nadtaya   
วันพุธที่ 06 มีนาคม 2013 เวลา 13:33 น.

 
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ครู

แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ประจำปีการศึกษา 1/2555


#   ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในรายวิชา ศิลปกับสิ่งแวดล้อม
     โดย นายณัฐสันต์  ขจิตระบิน  >>> Download

 
ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ครู

แผนกวิชาเครื่องประดับอัญมณี ประจำปีการศึกษา 2/2555


#   การเสริมสร้างโดยการให้ความรักผู้เรียนที่ไม่ชอบปฏิบัติงานศิลปะ
     โดย นายณัฐสันต์  ขจิตระบิน  >>> Download