ARTSBKK Article


ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนคำอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ รายการ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษ

ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนคำอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ
รายการ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ๑ ของปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวโหลดเอกสารรูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 20.68 KBs
Upload : 2023-09-13 14:35:43
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


ARTSBKK
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ


วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.031499 sec.