ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
• การติดต่อ


• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด


• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561


• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565


• นางสาวสุมาวดี พวงจันทร์
• นายวีระพันธ์ เอี่ยมสอาด
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์


• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560
• ประจำปีการศึกษา 2559
• ประจำปีการศึกษา 2558
• ประจำปีการศึกษา 2557


• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย


• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

สถิติ
เยี่ยมชม
349824  ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled-1-.jpg

ขอเรียนเชิญร่วมลงนาม น้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับรับใบประกาศออนไลน์

โดยการสแกน QR Code หรือตามลิ้ง
https://forms.gle/f3YaVpdUxbS8Cgce9

ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคนขับรถ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-28 22:08:13 1 0 Approve
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-27 20:42:52 7 0 Approve
กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนและการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/63
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2020-10-27 20:38:06 7 0 Approve
ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม งานสัปดาห์ห้องสมุด
เมื่อ : 2020-08-26 02:03:58 91 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รับสมัครบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
เมื่อ : 2020-08-19 21:06:35 110 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู
เมื่อ : 2020-08-13 20:55:49 153 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาทุกชั้นปี และผู้ประกอบการร้านค้าโรงอาหาร วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2020-06-24 15:02:27 200 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2020-04-02 19:40:49 226 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรม
ค้นหา 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื่อ (MOU) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
บทความ
เมื่อ : 2020-10-29 14:37:25 2 0
Fix It Center ศูนย์เยาวชนคลองจั่น วันที่ 30 สิงหาคม 2563
บทความ
เมื่อ : 2020-08-31 02:22:36 84 0
Fix ItCenter ชุมชนรัชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2563
บทความ
เมื่อ : 2020-08-30 00:30:46 83 0
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2020-08-26 02:05:03 111 0 บทความ
Fixit Center ชุมชนเทพทวี 23 สิงหาคม 2563
เมื่อ : 2020-08-23 20:08:17 82 0 บทความ
Fixit Center ชุมชนไขศรีปราโมท 22 สิงหาคม 2563
เมื่อ : 2020-08-22 20:09:25 82 0 บทความ
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2020-02-03 22:37:34 287 0 บทความ
กีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 31 มกราคม 2563
เมื่อ : 2020-02-03 22:27:01 314 0 บทความ
ภาพการแข่งขันทักษะพื้นฐานเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ
เมื่อ : 2019-11-21 22:11:23 336 0 บทความ
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนยุทศาสตร์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
เมื่อ : 2019-09-16 17:11:55 1130 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ต้อนรับคณะผู้บริหารมาศึกษาดูงาน
เมื่อ : 2019-08-21 19:43:06 667 0 บทความ
ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2019-07-24 22:14:39 537 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ​ออกบริการชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​(fix it center)​ โดยมีการให้บริการซ่อมมุ้งลวด​ ซ่อมเครื่องหนัง​ บริการเย็บกระเป๋าใส่เศษสตางค์​ ณ ชุมชนร่วมกันสร้างและชุมชนเทพทวี วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
เมื่อ : 2019-07-09 17:05:01 448 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง)สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
เมื่อ : 2019-07-09 17:01:03 484 0 บทความ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน้าที่งานกิจกรรม
เมื่อ : 2019-07-05 19:26:27 459 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2562 มีการแข่งขันการแต่งกลอน การจัดบอร์ดสุนทรภู่ การเขียนบทความรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ มีการประกวดการแต่งกายผีเสื้อสมุด
เมื่อ : 2019-06-27 21:46:43 435 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 โดยมีการอ่านสารจาก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และถือป้ายรนยาเสพติ
เมื่อ : 2019-06-27 21:45:44 460 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ​ออกบริการชุมชนในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน​(fix it center)​ โดยมีการให้บริการซ่อมมุ้งลวด​ ซ่อมเครื่องหนัง​ บริการเย็บกระเป๋าใส่เศษสตางค์​ สอนการทำน้ำยาล้างจานสบู่น้ำ​ สอนการทำผ้ามัดย้อม​ ณ​ โรงเรียนชไขศรีปราโมทอนุสรณ์​ เมื่อวันที่​ 22-23 มิถุนายน​ 2562​ โดยมีประชาชน​ นักเรียน​ นักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับบริการและเรียนรู้เป็นจำนวนมาก
เมื่อ : 2019-06-25 17:05:39 450 0 บทความ

ทั้งหมด


ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

facearts.jpg


กิจกรรม
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 1.124119 sec.