ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg


artsel.png

กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติและระบบทวิภาคี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-02-23 01:36:18 32 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-02-20 01:12:25 50 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราว
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-02-02 20:36:16 63 0 Approve
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงทพ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษธิการ เพื่อออกแบบสำรวจ วิเคราะห์สรุปผลการจัดงานทุกกิจกรรม สรุปชัอเสนอแนะในการจัดงานเทศกาลปีใหม่และ ซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ(EDU SOFTPOWER FESTIVA1. 2024)
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2024-01-24 20:49:06 54 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-01-12 19:40:40 97 0 Approve
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) “ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ “ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคสื่อผสม (Mix media)” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2024-01-03 05:15:41 86 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-12-20 21:57:11 119 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-12-15 19:57:06 148 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง การพันสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาดเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-10-31 21:09:41 978 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยการคัดเลือกกรณีพิเศษ (ประเภทโควตา)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-10-25 01:16:52 253 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกร์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพรายการ จัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ของปีการศึกษา 2/2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-28 23:28:28 225 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกร์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพรายการ จัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ของปีการศึกษา 2/2565ฯ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-19 22:38:01 160 0 Approve
ประกาศ แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนและเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-19 21:57:50 176 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียนสายอาชีพ รายการ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียน สายอาชีพ อาชีวศึกษา สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. ๑ ของปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-15 21:44:18 162 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนคำอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ รายการ จัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-13 14:35:09 218 0 Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EBoo๒/๒๕๖๖ ประกวดราคาซื้อโครงการเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ รายการ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-13 14:23:41 298 0 Approve
ประกาศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-09-05 21:32:44 202 0 Approve
ประกาศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-08-28 00:18:55 229 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง การพันสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษาเนื่องจากขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-08-15 16:56:54 956 0 Approve
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-05-19 23:00:24 778 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/13
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.864761 sec.