ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg


artsel.png

กิจกรรม

บทความ
ค้นหา 
คู่มือ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-05-19 23:00:24 437 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ เรื่องกำหนดมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-05-15 19:45:38 48 0 Approve
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-03-17 14:25:30 92 0 Approve
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การศึกษาในระบบและการศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (รอบเพิ่มเติม)
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-03-16 14:27:25 253 0 Approve
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิซาการและประกวดวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-03-16 14:22:38 84 0 Approve
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-03-16 14:19:44 76 0 Approve
ดร.จงสถาพร ดาวเรื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย นายพัลลภ ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นายภาคภูมิ พุ่มโพธิ์ทอง หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวอัจจิมา จิตตะกาญจน์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และนายทีปกร เอี่ยมสอิ้ง นายก อวท.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ '๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-03-16 14:13:43 109 0 Approve
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยนางสาวชโลบล เปล่งศรี ครู ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและสถาบันการอาชีวศึกษาตามนโยบาย Quick Win และนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-03-16 14:09:05 77 0 Approve
ค่ายย่อยที่ 4 งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 8 ดาวโหลดรูปภาพได้ที่นี่
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-03-11 19:13:38 100 0 Approve
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย ครูชโลบล เปล่งศรี และครูชิตณรงค์ อักษรศรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-03-11 19:01:44 84 0 Approve
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-03-02 14:37:18 216 0 Approve
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวส.ทักษะการออกแบบอัตลักษณ์ศูนย์บ่มเพาะในสถานศึกษา(CI Design Branding)
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-02-10 14:54:47 118 0 Approve
ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ปวช.ทักษะวิดีโอคอนเทนต์ 'สื่อโฆษณาสินค้าสร้างสรรค์'
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-02-10 14:52:20 113 0 Approve
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เป็นประธานกรรมการการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมระยอง
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2023-02-10 14:45:48 113 0 Approve
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-02-10 14:34:17 181 0 Approve
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตั้งบัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2566
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-01-18 22:00:38 411 0 Approve
ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-01-18 21:53:18 287 0 Approve
ประกาศ การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2022-12-24 02:00:25 183 0 Approve
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
ประเภทบทความ : บทความ
เมื่อ : 2022-12-20 21:29:36 173 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
ประเภทบทความ : ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2022-12-20 18:05:48 185 0 Approve
กำลังแสดงหน้า 1/12
<<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
->
>>

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.869529 sec.