ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
• การติดต่อ


• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด


• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2567
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561


• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565


• นายพัลลภ ผลพฤกษา
• นส.สรสรี สุประภา
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์
• นายถาวร อินทานนท์


• ประจำปีการศึกษา 2565
• ประจำปีการศึกษา 2564
• ประจำปีการศึกษา 2563
• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560


• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย


• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

ติชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled-2.jpg

3 มิ.ย.gif


S__77643780.jpg

S__77873157.jpg

1_0.png

2_0.png
ข้อมูลส่วนบุคคล


ประชาสัมพันธ์
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-05-31 21:45:01 23 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-05-14 22:00:52 63 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-05-10 01:45:32 56 0 Approve
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์
เมื่อ : 2024-05-07 22:46:58 71 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB0๐๑/๒๕๖๗ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2024-04-30 16:59:04 149 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัสติมีเดีย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2024-04-30 16:55:01 60 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประชาวิจารณ์ การพิจารณาผลการเสนอราคาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจัดซื้อ 'ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย' ปีงบประมาณ 2567
เมื่อ : 2024-04-22 18:38:58 75 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปี กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2024-04-05 23:11:50 102 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรม
ค้นหา 
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้ผ่านการทดสอบการใข้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)และผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
บทความ
เมื่อ : 2024-03-27 00:58:51 120 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการ 'ออมสิน สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ' ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน ๓ รายวิชา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 14
บทความ
เมื่อ : 2024-03-27 00:55:48 126 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 สาขากาญจนวาส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้บริการสาธารณะสุขพื้นฐาน แก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
บทความ
เมื่อ : 2024-03-27 00:51:53 109 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 2024-03-27 00:47:53 120 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET )
เมื่อ : 2024-03-27 00:45:03 103 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประกวดวิจัยในชั้นเรียน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 2024-03-27 00:39:22 129 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย นายพัลลถ ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวพรรณพนัช วงษ์วัง ร่วมประชุมตามโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา
เมื่อ : 2024-03-27 00:26:16 119 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ขอขอบคุณศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๕ (ศูนย์แพทย์กาญจนวาส) พันธมิตรทางการศึกษาของวิทยาลัย ตามโครงการ ๑ วิทยาลัย ๑ สถานพยาบาล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธุ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้แก่ข้าราชการครูของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ศูนย์แพทย์กาญจนวาส บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เมื่อ : 2024-03-26 22:26:49 124 0 บทความ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหัวหมาก ให้ความอนุเคราะห์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพซ่อมแซมเสาธงชาติ ที่ชำรุด ให้กลับมาใช้ได้เป็นปกติ และมีความปลอดภัย
เมื่อ : 2024-03-26 20:44:14 116 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีไหว้สิ่งศักสิทธิ์ประจำวิทยาลัยและจัดพิธีสักการะครูอนันต์ ซิมตระการ เนื่องในวันตรุษจีนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
เมื่อ : 2024-03-26 20:42:02 122 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพได้รับเกียรติจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาลาดพร้าว 101 เข้ามาให้ความรู้เรื่อง การออมเงิน การวางแผนทางการเงิน และมอบของรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมครูอนันต์ ซิมตระการ
เมื่อ : 2024-03-26 20:38:33 109 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงทพ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษธิการ เพื่อออกแบบสำรวจ วิเคราะห์สรุปผลการจัดงานทุกกิจกรรม สรุปชัอเสนอแนะในการจัดงานเทศกาลปีใหม่และ ซอฟต์พาวเวอร์ของกระทรวงศึกษาธิการ(EDU SOFTPOWER FESTIVA1. 2024)
เมื่อ : 2024-01-24 20:49:06 187 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform) “ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ทักษะวิดีโอคอนเทนท์ “ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเทคนิคสื่อผสม (Mix media)” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
เมื่อ : 2024-01-03 05:15:41 260 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2023-03-17 14:25:30 557 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปห้ตถกรรมกรุงเทพ จัดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และประกวดงานวิจัยในชั้นเรียน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิซาการและประกวดวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2023-03-16 14:22:38 630 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องเทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2023-03-16 14:19:44 414 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรื่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย นายพัลลภ ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นายภาคภูมิ พุ่มโพธิ์ทอง หัวหน้างานกิจกรรม นางสาวอัจจิมา จิตตะกาญจน์ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา และนายทีปกร เอี่ยมสอิ้ง นายก อวท.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการ '๑ วิทยาลัย ๑ ครูอนามัย สร้าง HERO อาชีวะ
เมื่อ : 2023-03-16 14:13:43 611 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยนางสาวชโลบล เปล่งศรี ครู ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดและสถาบันการอาชีวศึกษาตามนโยบาย Quick Win และนโยบายหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อ : 2023-03-16 14:09:05 545 0 บทความ

ทั้งหมด


เพื่อนสมาชิก

ทั้งหมด

ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg


artsel.png

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 1.109298 sec.