ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
• การติดต่อ


• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด


• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2567
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2566
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561


• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565


• นายพัลลภ ผลพฤกษา
• นส.สรสรี สุประภา
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์
• นายถาวร อินทานนท์


• ประจำปีการศึกษา 2565
• ประจำปีการศึกษา 2564
• ประจำปีการศึกษา 2563
• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560


• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย


• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

ติชม

ข่าวประชาสัมพันธ์
Untitled-2.jpg

รัชการที่ 10--2.gif

Candle 2567 public relations 1920x960.jpg

อบรมภาษาอังกฤษ.jpg

1_0.png

2_0.png
ข้อมูลส่วนบุคคล


ประชาสัมพันธ์
เอกสารแสดงปริมาณงานและราคากลาง รายการจ้างปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-07-12 00:06:24 6 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ สถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-06-19 19:49:17 493 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2024-05-31 21:45:01 79 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2024-05-14 22:00:52 113 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
เมื่อ : 2024-05-10 01:45:32 89 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังคำวิจารณ์
เมื่อ : 2024-05-07 22:46:58 120 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB0๐๑/๒๕๖๗ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2024-04-30 16:59:04 194 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มัสติมีเดีย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เมื่อ : 2024-04-30 16:55:01 88 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรม
ค้นหา 
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย นายชนะพล ทิพย์คงคา นายพัลลภ ผลพฤกษาและนางสาวสรสรี สุประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ แสดงความยินดีกับ จ่าสิบเอก ดร.สมพร ชูทอง เนื่องในโอกาสได้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
บทความ
เมื่อ : 2024-07-12 21:07:05 5 0
ชมรมวิชาชีพวิจิตรศิลป์และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง และองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567
บทความ
เมื่อ : 2024-06-27 16:30:02 39 0
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ นางสาวศุภากรณ์ ประคองทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู เข้าประเมิน มาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย 'โครงการ สุขาดี มี ความสุข' ในพื้นที่เขตวัฒนา จำนวน 2 สถานศึกษา
บทความ
เมื่อ : 2024-06-27 16:25:08 38 0
ผู้บริหารธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลาดพร้าว 101 พันธมิตรทางการศึกษาของวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือในการให้บริการวิชาชีพ ตลอดจนด้านการให้ความรู้ด้านการเงินและแหล่งเงินทุนแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567
เมื่อ : 2024-06-27 16:21:24 34 0 บทความ
ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง พัฒนาแผนการเรียนตลอดหลักสูตร เพื่อการจัดการสอนทวิศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามไปตามาตรฐานหลักสูตรประกาศนัยบัตรวิชาชีพ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง
เมื่อ : 2024-06-27 16:15:06 37 0 บทความ
ชมรมวิชาชีพออกแบบ และองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐิ์จากวัสดุเหลือใช้ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567
เมื่อ : 2024-06-27 16:12:03 35 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาร่วมหารือแนวทางในการจัดการศึกษาทวิศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ และร่วมกันจัดทำแผนการเรียนตลอดหลักสูตรและการเทียบโอนผลการเรียนจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่อ : 2024-06-27 16:08:31 38 0 บทความ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ : พี่สอนน้อง)
เมื่อ : 2024-06-27 16:05:05 35 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รายวิชาช่างทำกาแฟสมัยใหม่และการทำโรตี
เมื่อ : 2024-06-27 16:02:38 38 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทุกฝ่าย เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ Video Conference วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เพื่อรับฟังนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมสถานศึกษา ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
เมื่อ : 2024-06-27 15:59:22 44 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ในวันที่ 1 เมษายน 2567 และจัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง รับรองผลการประเมินเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน ในวันที่ 4 เมษายน 2567
เมื่อ : 2024-06-27 15:54:17 36 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้ผ่านการทดสอบการใข้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)และผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทดสอบสมรรถนะผู้ประเมินภายนอก ด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
เมื่อ : 2024-03-27 00:58:51 161 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมกับทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามโครงการ 'ออมสิน สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ' ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน ๓ รายวิชา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 14
เมื่อ : 2024-03-27 00:55:48 174 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์บริการสาธารณสุข 35 สาขากาญจนวาส เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ให้บริการสาธารณะสุขพื้นฐาน แก่ผู้เรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไป
เมื่อ : 2024-03-27 00:51:53 152 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี ภายใต้โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 2024-03-27 00:47:53 165 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ( V-NET )
เมื่อ : 2024-03-27 00:45:03 137 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประกวดวิจัยในชั้นเรียน โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
เมื่อ : 2024-03-27 00:39:22 229 0 บทความ
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วย นายพัลลถ ผลพฤกษา รองผู้อำนวยการวิทยาลัย และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวพรรณพนัช วงษ์วัง ร่วมประชุมตามโครงการ สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา
เมื่อ : 2024-03-27 00:26:16 172 0 บทความ

ทั้งหมด


เพื่อนสมาชิก

ทั้งหมด

ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg


artsel.png

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 1.093624 sec.