ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ


• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• แผนที่การเดินทางมาวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• แบบฟอร์ม PLC• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

การประกันคุณภาพ วิทยาลัย
• การประเมินคุณภาพภายใน โดยต้นสังกัด

แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565
• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565

เผยแพร่ผลงานครู
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
• ประจำปีการศึกษา 2557
• ประจำปีการศึกษา 2558
• ประจำปีการศึกษา 2559• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
1.รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศฯการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ
2.ร่างขอบเขต ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ ปีงบประมาณ 58
3.ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

สถิติ
เยี่ยมชม
183596  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-05-14 21:02:23 30 0 Approve
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล และเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-27 14:33:46 76 0 Approve
ประกาศวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ กำหนดการปฐมนิเทศ และกำหนดการซ่อมกิจกรรม
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2019-03-19 17:02:24 68 0 Approve
การเปิดทำการเรียน-การสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-03-11 17:31:58 98 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการตำแหน่งครู
เมื่อ : 2019-02-28 22:53:39 92 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
เมื่อ : 2019-02-25 22:34:40 88 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รายชื่อนักเรียนนักศึกษาพ้นสภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการึกษา 2561
เมื่อ : 2019-02-22 16:54:26 114 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี
เมื่อ : 2019-02-20 23:02:54 101 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรม
ค้นหา 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
บทความ
เมื่อ : 2019-05-13 23:06:13 27 0
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562
บทความ
เมื่อ : 2019-05-13 22:16:34 25 0
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562
บทความ
เมื่อ : 2019-05-12 15:27:32 23 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 14 18 20 และ 24 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2019-03-19 17:04:47 89 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ้ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2019-03-19 17:01:18 69 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญ อาชีวศึกษาชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-7 มีนาคม 2562
เมื่อ : 2019-03-19 17:00:21 50 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม จัดกิจกรรม English Camp ให้กับนักเรียนนักศึกษา ในวันที่ 1 มีนาคม 2562
เมื่อ : 2019-03-19 16:55:32 66 0 บทความ
โครงการจิตรอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมคลองจั่น ปีการศึกษา 2562 (คืนน้ำใสให้คลองจั่น)
เมื่อ : 2019-01-24 00:05:48 119 0 บทความ
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2561
เมื่อ : 2019-01-21 22:21:35 129 0 บทความ
คณะฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ มอบกระเช้าของวัญปีใหม่ซึ่งเป็นผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเครื่องหนัง ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักฯในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เมื่อ : 2019-01-09 16:48:09 114 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพเข้ารับการประเมิน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ อาชีวศึกษากรุงเทพ
เมื่อ : 2018-11-30 15:13:55 124 0 บทความ
ภาพการจัดการแข่งขันทักษะการออกแบบตกแต่ง ทักษะการออกแบบนิเทศศิลป์ออกแบบโปสเตอร์ ประจำปีการ 2561 ณ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2018-11-24 22:21:07 141 0
ภาพ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 21 พฤศจิกายน 2561
เมื่อ : 2018-11-22 17:48:48 119 0 บทความ
ภาพการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน การเล่านิทานพื้นบ้าน ประจำปีการ 2561 ณ ห้องโสต วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2018-11-22 17:15:54 127 0 บทความ
ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิเทศการเรียนการสอน นักเรียนปวช.1 สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ที่กำลังตั้งใจทำพวงกุญแจจากหนังฟอกฟาด รายวิชาการทำของที่ระลึก โดยมีครูศรีสุดา บุญแก้วเป็นผู้สอน พบว่า ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลายทั้งใบงาน ภาพ สื่อจริง สอดแทรกคุณธรรมเป็นระยะๆ นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติได้
เมื่อ : 2018-11-08 23:50:27 177 0 บทความ
24 ต.ค. 61 ผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าทุกแผนกวิชา จัดประชุมการอนุมัติ สผ.1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 2018-11-02 19:08:51 130 0 บทความ
25 ต.ค. 61 ผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก หัวหน้างานฯทวิภาคี หัวหน้างานทะเบียน จัดประชุมทบทวนตารางเรียนการสอน 2/2561 ของนักเรียนระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก และแนวทางการพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับคุณโชติกา ผู้แทนบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2018-10-30 01:23:52 132 0 บทความ
ผูุ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม​กรุงเทพ​ ร่วม พิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า
เมื่อ : 2018-10-24 20:13:42 142 0

ทั้งหมด


ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

20140001_16020820202640.gif

facearts.jpg


กิจกรรม

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.958909 sec.