ARTSBKK หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
• ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
• ประวัติวิทยาลัย
• ข้อมูลผู้บริหาร
• โครงสร้างการบริหาร
• ปรัชญาวิทยาลัย
• พันธกิจ
• วิสัยทัศน์
• ตราวิทยาลัย
• บุคลากรวิทยาลัย
• สีประจำวิทยาลัย
• ภูมิทัศน์สถานศึกษา
• แผนผังวิทยาลัย
• เพลงมาร์ชวิทยาลัย
• แผ่นพับวิทยาลัย
• ระบบงานสารบรรณ
• Artswork Coffee Shop
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
• การติดต่อ


• ข้อมูลสถานศึกษา
• ข้อมูลบุคลากร
• ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
• ข้อมูลหลักสูตร
• ข้อมูลงบประมาณ
• ข้อมูลครุภัณฑ์
• ข้อมูลอาคารสถานที่
• ข้อมูลสถานประกอบการ
• ข้อมูลจังหวัด


• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ฝ่ายวิชาการ
• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา


• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2565
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2564
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2561


• แผนพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ.2561-2565


• นายพัลลภ ผลพฤกษา
• นส.สรสรี สุประภา
• นส.ณัฐธยาน์ ธีรกุลจินดาภรณ์
• นายถาวร อินทานนท์


• ประจำปีการศึกษา 2564
• ประจำปีการศึกษา 2563
• ประจำปีการศึกษา 2562
• ประจำปีการศึกษา 2561
• ประจำปีการศึกษา 2560


• วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ
• วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
• วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
• วิทยาลัยเทคนิคอินทราชัย


• แบบฟอร์ม PDCA ประกันคุณภาพภายใน
• แบบฟอร์ม SAR บุคคล
• แบบฟอร์ม SAR แผนก
• แบบฟอร์ม SAR งาน
• ไฟล์ Demo สำหรับใช้ในการอบรม


• สำนักอำนวยการ
• สำนักความร่วมมือ
• สำนักติดตามและประเมินผลอาชีวศึกษา
• สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
• สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
• สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
• สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

    

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ตั้งบัดนี้จนถึง 15 มีนาคม 2566
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-01-18 22:00:38 67 0 Approve
ประกาศ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2023-01-18 21:53:18 59 0 Approve
ประกาศ การปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2022-12-24 02:00:25 50 0 Approve
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
เมื่อ : 2022-12-20 18:05:48 59 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตา ตั้งบัดนี้จนถึง 9 มกราคม 2566
เมื่อ : 2022-11-27 01:42:49 172 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่นักการภารโรง
เมื่อ : 2022-10-31 21:30:40 104 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เมื่อ : 2022-10-05 16:57:06 144 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้างานแนะแนวและจัดหาอาชีพ
เมื่อ : 2022-08-29 22:21:44 177 0 ข่าวสาร (ทั่วไป) Approve

ทั้งหมด


กิจกรรม
ค้นหา 
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร เจริญจิตภาวนาแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
บทความ
เมื่อ : 2022-12-20 21:29:36 51 0
คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
บทความ
เมื่อ : 2022-11-25 14:44:25 62 0
ดร.จงสถาพร ดาวเรืองเป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2
บทความ
เมื่อ : 2022-11-25 14:38:48 59 0
ดร.จงสถาพร ดาวเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงการพัฒนางาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อ : 2022-11-10 20:42:33 71 0 บทความ
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐและเอกชน
เมื่อ : 2022-11-08 14:23:55 73 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และ บริษัทมัลติ เวิลด์ เจมส์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด ร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน
เมื่อ : 2022-10-30 08:47:21 90 0 บทความ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายบังคมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อ : 2022-10-17 18:25:59 99 0 บทความ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยศิลปหัตุถกรรมกรุงเทพ ได้เข้าร่วมฟังสวดพระอภิธรรม​ศพบิดาของเจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง
เมื่อ : 2022-08-11 20:36:40 200 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมื่อ (MOU) การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรทวิศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น ร่วมกับ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง และโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2020-10-29 14:37:25 1009 0 บทความ
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด ให้กับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสมุดวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2020-08-26 02:05:03 995 0 บทความ
Fixit Center ชุมชนไขศรีปราโมท 22 สิงหาคม 2563
เมื่อ : 2020-08-22 20:09:25 1082 0 บทความ
ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 2020-02-03 22:37:34 1013 0 บทความ
ภาพการแข่งขันทักษะพื้นฐานเล่านิทานพื้นบ้าน ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ
เมื่อ : 2019-11-21 22:11:23 1174 0 บทความ
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนยุทศาสตร์วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)
เมื่อ : 2019-09-16 17:11:55 2089 0 บทความ
ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เมื่อ : 2019-07-24 22:14:39 1443 0 บทความ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง)สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
เมื่อ : 2019-07-09 17:01:03 1344 0 บทความ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หน้าที่งานกิจกรรม
เมื่อ : 2019-07-05 19:26:27 1268 0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี2562 มีการแข่งขันการแต่งกลอน การจัดบอร์ดสุนทรภู่ การเขียนบทความรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ตอบคำถามแฟนพันธุ์แท้สุนทรภู่ มีการประกวดการแต่งกายผีเสื้อสมุด
เมื่อ : 2019-06-27 21:46:43 1804 0 บทความ

ทั้งหมด


ผ.อ.ใหม่.jpgนางสาวจงสถาพร ดาวเรือง
ผู้อำนวยการ
โครงการ 'โรงเรียนสีขาว' 
เพื่อ ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติดทั้งหลาย 
พบการซื้อ-ขาย-เสพ สิ่งเสพติดในโรงเรียน 
โทรแจ้ง 1579 
ช่วยกันปกป้องโรงเรียนของเรา ให้พ้นจากสิ่งเสพติด

ครูพร้อม.png

facearts.jpg


artsel.png


สถิติ
เยี่ยมชม
602472  
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เลขที่ 89 ลาดพร้าว101 คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ10240

Generated 0.993930 sec.